Algemene voorwaarden Foodbar 21

Definities

 • Klant: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een bestelling plaatst.
 • Bestelling: een selectie gemaakt door een klant uit het aanbod in de zaak of op de website
 • Aanbod: het artikel dat door de klant kan besteld worden in de zaak of op de website

Gegevens van de zaak

Foodbar 21 BVBA
Wingene steenweg 21
8730 Beernem
BTW: BE0694.659.956
Tel: 050/323538
E-mail: info@foodbar21be
website:www.foodbar21.be

Openingsuren:

Maandag 10:00 – 14:00
Dinsdag 10:00 – 14:00
Woensdag 10:00 – 14:00
Donderdag 10:00 – 14:00
Vrijdag 10:00 – 21:00
Zaterdag 10:00 – 16:00

Zondag gesloten

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestellingen die door een klant gedaan worden in de zaak Foodbar 21 of op de website www.foodbar21.be
 • Het bestellen van een artikel uit het aanbod houdt in dat de klant deze algemene voorwaarden aanvaardt
 • Foodbar 21 houdt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen

Bestellingen

 • Het aanbod is beschikbaar zolang de voorraad strekt
 • Foodbar 21 kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet aanbieden van een aanbod indien bepaalde ingrediënten niet beschikbaar zijn.
 • De afbeeldingen op de website kunnen afwijken van het werkelijke uitzicht van het aanbod.
 • Bestelling kan enkel in de zaak of via het online bestelformulier dat op de website beschikbaar is
 • Indien een klant zijn bestelling niet komt afhalen is hij alsnog verplicht het totaalbedrag te betalen.
 • Bestellingen die gebeuren via de website worden bevestigd via mail.
 • De opgegeven levertijden zijn indicatief. Foodbar 21 kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen die te wijten zijn aan overmacht.
 • Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Foodbar 21 geen invloed kan uitoefenen en waardoor Foodbar 21 niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Tevens wordt onder overmacht verstaan: storingen in een telecommunicatie netwerk of het niet beschikbaar zijn van het internet.
 • Indien een klant een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door het opgeven van foute contactgegevens of het komen opdagen bij het afleveren van de bestelling) kan Foodbar 21 beslissen om voor die klant geen bestellingen meer aan te nemen.
 • Bestellingen die via de website gebeuren kunnen opgehaald worden in de zaak of geleverd worden op een adres.
  • Leveren op adres
   • kan pas vanaf een totaal bestelbedrag van 15€
   • kan enkel in Beernem en Sint Joris
   • indien de levering op dezelfde dag moet gebeuren als de bestelling dan moet die bestelling gebeuren voor 10 uur
   • kan enkel tussen 11 uur en 12 uur
  • Afhalen in de zaak
   • Kan enkel tijdens de openingsuren, half uur na openingstijd en half uur voor sluitingstijd.
   • De ophaling kan ten vroegste 30 minuten na de bestelling gebeuren.

Betalingen en prijzen

 • De prijzen die vermeld worden in de zaak en op de website zijn BTW inbegrepen
 • Voor zoverre er geen sprake is van tikfouten of prijswijzigingen hanteert Foodbar 21 de prijzen zoals die vermeld zijn in de zaak of op de website.
 • De betalingen kunnen enkel contant gebeuren.
 • Bij niet-betaling houdt Foodbar 21 zich het recht voor een bestelling niet uit te voeren.

Annuleren van een bestelling

 • Een bestelling die nog niet uitgevoerd is kan steeds kosteloos geannuleerd worden door de klant.
 • Indien niet alle ingrediënten aanwezig zijn om een correcte bestelling te kunnen uitvoeren kan Foodbar 21 beslissen om een bestelling te annuleren.